Tillegg
Rally Hadeland 2018

Det er ikke registrert noen tilleggstid.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"