Info til publikum som skal ut å se under Rally Hadeland 2019

I år som tidligere år kommer Løypesjefen til å være ute for å sjekke at det ikke blir plassert ut utstyr som Sofaer og andre ting ute i skogen.

Til dere som har planer om å plassere ut ting i forkant av løpet. Ta kontakt med Trond Vidar Solheim på tlf: 97 100 125 og avtalt dette med ham.

Det som ikke er avtalt vil bli fjernet natt til lørdag.

Det oppfordres også å vise hensyn til natur og grunneiere. All søppel skal selvfølgelig ryddes av hver enkelt. Det vil bli filmet under gjennomkjøring lørdag morgen, slik at de som ikke har sørget for opprydding på sine plasser vil vli kontaktet/anmeldt ved behov.

NMK Hadeland bruker mye tid på et slikt arrangement og har et godt samarbeide med politi, grunneiere og oppsittere. Dette samarbeide ønsker vi å fortsette med, slik at vi er helt avhengig av at alle er sitt ansvar bevist og sørger for å rydde etter seg.

Skulle det være behov for søpplesekker ol, stopp en funksjonærbil som passerer så får dere utlevert dette. Her kan dere også avtale hvor dere setter de fylte sekkene slik at dette enkelt kan fjernes.

Det er også et stort ønske om at dere ikke kaster/knuser flasker/bokser i naturen, dette med tanke på dyrene som ferdes i skogen hele året.

NMK Hadleand ønsker alle velkommen til NM fartsefest lørdag 02.02.2019.
Første bil starter 10.48 på den første etappen, herfra vil det gå slag i salg til løpet er ferdig.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"