Viktig info om høydebegrensning RV4 Grua

VIKTIG INFO !!!
Max høyde 3,8 meter på omkjøringsvei


Til alle som skal til Rally Hadeland og har høye busser eller servicebiler.
Det er pga tunellstengning på RV4 omkjøring via Grua.
Der er det max høyde på 3,80 meter i en undergang....
Så kommer dere RV4 fra Oslo og er høyere enn 3,80 meter så må dere kjøre om Sandvika/Hønefoss E-16.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"